Home Help

Help

Chưa những bài giải quyết thắc mắc cho các bạn đã gửi yêu cầu về HocGgSheet.com
Nếu có những thắc mắc liên quan đến Google App Script – Sheet, các bạn có thể gửi về form sau:
https://hocggsheet.com/helpform.html

Horizontal Data Validation

[Help] – Tạo xác thực dữ liệu phụ thuộc THEO HÀNG NGANG

Dạo gần đây mình có nhận được một vài yêu cầu về vấn đề "Làm sao để tạo xác thực dữ liệu...

[Help] – Form nhập liệu đơn giản

https://www.youtube.com/watch?v=oU8_ypfiCsg Gần đây mình có nhận được yêu cầu thêm những chức năng cần thiết cho 1...

[Help] – Giải quyết thắc mắc qua comment

Bài viết này dùng để giải quyết thắc mắc của các bạn về App Script Sheet thông qua phần comment ở bên...

[Help] – Chuyển Cột Sang Hàng (bỏ ô trống)

Video hướng dẫn https://youtu.be/oUm66c7LbEs Có 2 cách dễ nhất để chúng ta chuyển...

Bài viết mới nhất