Home Help

Help

Chưa những bài giải quyết thắc mắc cho các bạn đã gửi yêu cầu về HocGgSheet.com
Nếu có những thắc mắc liên quan đến Google App Script – Sheet, các bạn có thể gửi về form sau:
https://goo.gl/forms/L6CDeDwjwQ09X0OO2

[Help] – Form nhập liệu đơn giản

https://www.youtube.com/watch?v=oU8_ypfiCsgGần đây mình có nhận được yêu cầu thêm những chức năng cần thiết cho 1...

[Help] – Giải quyết thắc mắc qua comment

Bài viết này dùng để giải quyết thắc mắc của các bạn về App Script Sheet thông qua phần comment ở bên...

[Help] – Chuyển Cột Sang Hàng (bỏ ô trống)

Video hướng dẫnhttps://youtu.be/oUm66c7LbEsCó 2 cách dễ nhất để chúng ta chuyển...