Home Học Google Apps Script

Học Google Apps Script

Nơi chia sẻ các bài học Google Apps Script căn bản và ứng dụng của nó vào Google Sheet. Nhằm giúp những bạn mới bước đầu tìm hiểu Google Apps Script tiếp cận nhanh hơn với kiến thức

Giới thiệu về HocGgSheet.com

Website này là gì? Xin chào, tôi tên Phúc. Website này được lập ra vào mùa đông năm 2018,...

[CF] Lọc dải ô bao gồm dải ô khác

Cho dải ô A (gồm Tên sản phẩm, Giá thành) và dải ô B (Tên sản phẩm). Lọc dải ô A, bao gồm tất cả các dòng có Tên sản phẩm giống với dải ô B

[Series Email] Bài 4: Gửi Email Bcc Cho Danh Sách Nhập Vào Từ Google...

https://youtu.be/Pc5fw-vDeyw Ở Bài 1, chúng ta đã biết về cách gửi email cơ bản bằng function sendEmail() và...

Bài 5: Di chuyển dòng từ Sheet này sang Sheet khác

Đây là bài tập nâng cao của Bài 4: copy / di chuyển dải ô sang sheet khác. Mục tiêu của bài...

[Series Email] Bài 1: Gửi Email bằng Apps Script cơ bản

Trong bài này, hocggsheet.com sẽ giới thiệu đến với các bạn các hàm gửi email bằng Apps Script cơ bản. Phạm...

[Series Email] Bài 8: Hẹn Giờ Gửi Email

Ở bài trước, mình đã giới thiệu đến các bạn cách gửi email xác nhận điền form bằng cách tạo installable trigger....

[Series Email] Bài 2: Gửi Email Đính Kèm File – Hình Ảnh

https://youtu.be/jMgAPKNDxck Đính kèm file Để gửi email đính kèm file bằng Apps Script, có...

Bài 10: Đọc Ghi Mảng (Array) App Script

Mảng (Array) là một trong những thành phần cơ bản và không thể thiếu của Java Script cũng như App Script. Để...
Addon Email AI1

Addon Email All in One | Email AI1 | RA MẮT BẢN THỬ NGHIỆM

https://youtu.be/6rvJxlKoPP0 Thông tin cơ bản:Addon: Email AI1 (Email All in One)Version: 11 Trong phiên bản...

Bài 9: Ghi công thức Google Sheet vào ô

Trong Excel hay Google Sheet, chúng ta đã biết đến các công thức được cung cấp sẵn như tính tổng sum, trung...

Bài viết mới nhất