Home Học Google Apps Script Gửi Email bằng Apps Script

Gửi Email bằng Apps Script

Chuỗi bài viết hướng dẫn cách gửi email bằng Apps Script: gửi email bằng hàm sendEmail, gửi file, hình ảnh đính kèm, gửi email cho danh sách Google Sheet…

[Series Email] Bài 8: Hẹn Giờ Gửi Email

Ở bài trước, mình đã giới thiệu đến các bạn cách gửi email xác nhận điền form bằng cách tạo installable trigger....

[Series Email] Bài 7: Gửi Email Xác Nhận Điền Form (Email Confirmation)

Không cần code Apps Script Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện việc gửi email xác nhận điền...

[Series Email] Bài 6: Gửi Email Theo Template Cho Sẵn

https://youtu.be/AmGpNROzwIo Gửi email theo template là một bài viết rất thú vị vì nó kết hợp nhiều kĩ...

[Series Email] Bài 5: Tạo Hộp Thoại Xem Email Trước Khi Gửi

https://youtu.be/-3DEODQnXfc Để tạo hộp thoại xem email, các bạn nên có trước một số kĩ năng cơ...

[Series Email] Bài 4: Gửi Email Bcc Cho Danh Sách Nhập Vào Từ Google...

https://youtu.be/Pc5fw-vDeyw Ở Bài 1, chúng ta đã biết về cách gửi email cơ bản bằng function sendEmail() và...

[Series Email] Bài 3: Gửi Email Cho Danh Sách Nhập Vào Từ Google Sheet

Trong bài lần này, mình sẽ chia sẻ về cách gửi email cho danh sách nhập vào từ Google Sheet. Ngoài...

[Series Email] Bài 2: Gửi Email Đính Kèm File – Hình Ảnh

https://youtu.be/jMgAPKNDxck Đính kèm file Để gửi email đính kèm file bằng Apps Script, có...

[Series Email] Bài 1: Gửi Email bằng Apps Script cơ bản

Trong bài này, hocggsheet.com sẽ giới thiệu đến với các bạn các hàm gửi email bằng Apps Script cơ bản. Phạm...

Bài viết mới nhất