Giới hạn các Service trong Apps Script

Google Apps Script đặt các giới hạn cho một số service (dịch vụ / tính năng) nhất định. Nếu code của bạn chạm tới các giới hạn này thì sẽ xuất hiện thống báo lỗi và code sẽ bị ngừng lại.

Giới hạn theo ngày

Các giới hạn service được đặt cho từng loại tài khoản Google. Ví dụ như: tài khoản cơ bản (gmail.com), tài khoản G Suite dùng thử, tài khoảng G Suite cơ bản / tổ chức,…

Các giới hạn này sẽ làm mới mỗi khi kết thúc 24h. Tuy nhiên thời gian chính xác còn phụ thuộc vào từng người dùng khác nhau.

ServiceCơ bản
(gmail.com)
G Suite dùng thửG Suite
Cơ bản / Tổ chức
G Suite doanh nghiệp / Trường họcEarly Access
Tạo Calendar event5,000 / ngày10,000 / ngày10,000 / ngày10,000 / ngàyKhông giới hạn
Tạo Contacts1,000 / ngày2,000 / ngày2,000 / ngày2,000 / ngàyKhông giới hạn
Tạo Documents (Google Tài liệu)250 / ngày500 / ngày1,500 / ngày1,500 / ngàyKhông giới hạn
Người nhận Email mỗi ngày100 / ngày100 / ngày1,500 / ngày1,500 / ngày1,500 / ngày
Đọc / viết / gửi Email20,000 / ngày40,000 / ngày50,000 / ngày50,000 / ngàyKhông giới hạn
Đọc Groups2,000 / ngày5,000 / ngày10,000 / ngày10,000 / ngàyKhông giới hạn
JDBC connection10,000 / ngày10,000 / ngày50,000 / ngày50,000 / ngàyKhông giới hạn
JDBC failed connection100 / ngày100 / ngày500 / ngày500 / ngày500 / ngày
Tạo Presentations (Google trình chiếu)250 / ngày500 / ngày1,500 / ngày1,500 / ngàyKhông giới hạn
Properties đọc / ghi50,000 / ngày100,000 / ngày500,000 / ngày500,000 / ngàyKhông giới hạn
Tạo Spreadsheets (Google trang tính)250 / ngày500 / ngày3,200 / ngày3,200 / ngàyKhông giới hạn
Tổng thời gian chạy Triggers90 phút / ngày3 giờ / ngày6 giờ / ngày6 giờ / ngày6 giờ / ngày
Gọi URL Fetch20,000 / ngày50,000 / ngày100,000 / ngày100,000 / ngàyKhông giới hạn

Giới hạn cố định

Giới hạn cố định là giới hạn đặt ra cố định, không thay đổi hay cập nhật mới theo ngày

ServiceMô tảCơ bản
(gmail.com)
G Suite dùng thửG Suite
Cơ bản / Tổ chức
G Suite doanh nghiệp / Trường họcEarly Access
ScriptThời gian chạy6 phút / lần chạy6 phút / lần chạy6 phút / lần chạy30 phút / lần chạy30 phút / lần chạy
Custom functionThời gian chạy30 giây / lần chạy30 giây / lần chạy30 giây / lần chạy30 giây / lần chạy30 giây / lần chạy
Lần chạy đồng thời 3030303060
EmailFile đính kèm250 / email250 / email250 / email250 / email250 / email
EmailKích thước phần thân200kB / email200kB / email400kB / email400kB / email400kB / email
EmailSố người nhận50 / email50 / email50 / email50 / email50 / email
EmailTổng dung lượng file đính kèm25MB / email25MB / email25MB / email25MB / email25MB / email
PropertiesDung lượng mỗi giá trị9kB / val9kB / val9kB / val9kB / val9kB / val
PropertiesTổng dung lượng lưu trữ500kB500kB500kB500kB500kB
Triggers 20 / user / script20 / user / script20 / user / script20 / user / script20 / user / script
URL FetchKích thước phản hồi50MB / lệnh gọi50MB / lệnh gọi50MB / lệnh gọi50MB / lệnh gọi50MB / lệnh gọi
URL FetchTiêu đề100 / lệnh gọi100 / lệnh gọi100 / lệnh gọi100 / lệnh gọi100 / lệnh gọi
URL FetchKích thước tiêu đề8kB / lệnh gọi8kB / lệnh gọi8kB / lệnh gọi8kB / lệnh gọi8kB / lệnh gọi
URL FetchKích thước POST50MB / lệnh gọi50MB / lệnh gọi50MB / lệnh gọi50MB / lệnh gọi50MB / lệnh gọi
URL FetchChiều dài URL2kB / lệnh gọi2kB / lệnh gọi2kB / lệnh gọi2kB / lệnh gọi2kB / lệnh gọi

Lưu ý: các giới hạn được ghi trên đây chỉ để tham khảo, chúng có thể không chính xác 100% và có thể bị điều chỉnh bất kì lúc nào bởi Google mà không báo trước.
Nguồn: developers.google.com