2 COMMENTS

  1. Cảm ơn ad đã viết bài hướng dẫn. Mình có làm theo thì riêng trong vòng for, chỗ get danh sách email thì phải có “” nó mới chạy, không lại báo lỗi:

    for (var i =0; i<getEmail.length; i++){
    MailApp.sendEmail(""+getEmail[i]+"", getSubject[i], getBody[i]);
    }