Thắc mắc Q&A

Không nhận được email xác thực tài khoản

Nếu bạn không nhận được email xác thực tài khoản, rất có thể email đó đã bị đưa vào mục Spam. Vui lòng làm theo các bước sau
1. Đăng nhập vào gmail
2. Trong thanh điều hướng bên trái, chọn Spam
3. Tìm và chọn email xác thực tài khoản
4. Bỏ gắn thẻ Spam như hình bên dưới:

Link xác thực tài khoản bị ẩn (không bấm vào được)

Xem Không nhận được email xác thực tài khoản